ERP-applicatie

Luxcom kwam bij ons met de wens voor een ERP-applicatie. We hebben gekeken welke oplossing het beste past bij Luxcom, wat geresulteerd heeft in een webapplicatie voor het beheer en een tabletapplicatie voor het registreren van de gewerkte uren.

Werkwijze

Samen met Luxcom is alle functionaliteit in kaart gebracht. Hierna zijn we het ontwikkeltraject gestart.

Wekelijks werd er een overleg gepland waar alle ontwikkelingen werden besproken en getest. Door deze iteratieve aanpak werd de voortgang voor beide partijen inzichtelijk.

Webapplicatie

In de webapplicatie worden de opdrachtgevers, medewerkers, projecten, planning e.d. beheerd. Deze applicatie is te benaderen met iedere browser en kan door meerdere medewerkers tegelijkertijd gebruikt worden.

De medewerkers in de werkplaats registreren hun uren via de tablets aan de muur en vervolgens worden deze zichtbaar in de webapplicatie. Hier kan vervolgens de data gefilterd en/of geƫxporteerd worden.

Tabletapplicatie

Op verschillende plekken zijn er tablets opgehangen waar de medewerkers hun uren kunnen registreren. Middels een persoonlijke PIN-code kan de medewerker inloggen en een project selecteren waar hij/zij aan gewerkt heeft.

Planning d.m.v. een interactieve Gantt-grafiek

Door middel van een interactieve Gantt-grafiek wordt de planning inzichtelijk. Een Gantt-grafiek is een grafiek ofwel diagram voor het plannen, dat gebruikt kan worden als hulpmiddel bij projectmanagement.

Een Gantt-grafiek bestaat uit een aantal rijen die ieder een fase of activiteit binnen het project weergeven. De eerste fasen/activiteiten staan meestal bovenaan en op de x-as staat de tijd weergegeven. Per activiteit wordt met een balk weergegeven hoeveel doorlooptijd er benodigd is. Verder kun je ook onderlinge afhankelijkheden weergeven, zodat bijvoorbeeld duidelijk is dat activiteit B pas kan beginnen als activiteit A is afgerond. Verder kun je visueel ook mijlpalen weergeven die een belangrijk moment weergeven, zoals een moment van oplevering of een belangrijk besluit dat moet worden genomen.

Belangrijke features

  • Volledig webbased
  • Separate tabletapplicatie voor registreren uren
  • Filteren en exporteren van data

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

In een persoonlijk en vrijblijvend gesprek maken wij kennis met u en leggen wij u meer voorbeelden van ons werk voor. Vul het contactformulier in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Bel ons gerust even op 0413 - 288 333 of gebruik ons contactformulier!