Privacyverklaring

Privacyverklaring Meierij IT

Jouw privacy is voor Meierij IT van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Meierij IT allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Meierij IT.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

– Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
– Het laten corrigeren van fouten;
– Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
– Intrekken van toestemming;
– Een bepaalde verwerking beperken;
– Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@meierij-it.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Meierij IT
Kempkens 3000
5465PR, Veghel, Meierijstad
E-mailadres: info@meierij-it.nl
Telefoon: 0413 – 288 333

KvK nummer: 52254623

1

Kennismaking

Alles begint met elkaar leren kennen. Wat is je vraag? De vraag achter de vraag? Zo komen we erachter met welke uitdaging we je kunnen helpen en in welke richting we de oplossing moeten zoeken.

2

Inventarisatie

Welke plek krijgt de oplossing in de bedrijfsprocessen? Welke mensen gaan ermee werken? Wat is hun achtergrond? Hun opleidingsniveau? Is er sprake van koppeling met bestaande systemen? Allemaal zaken die van belang zijn bij het ontwikkelen van de best passende oplossing.

3

Voorstel

Vervolgens ontvang je van ons een voorstel voor een functioneel ontwerp en een plan van aanpak met de fases die we zullen doorlopen totdat de we kunnen spreken van een succesvolle implementatie.

4

Productontwikkeling

This is where the magic happens. De productontwikkeling gaat van start. In plaats van een ver-van-je-bed ontwikkelperiode, komen we juist in actie om direct te gaan testen hoe onze oplossing in de praktijk werkt. Bij jou op de vloer dus.

5

Oplevering

Terwijl het product gefaseerd wordt opgeleverd zijn we continu aanwezig om dit proces te begeleiden. Zo leiden we ruim voorafgaand aan de livegang al de mensen die ermee moeten gaan werken.

6

Nazorg

Na de eindoplevering houdt het niet op. Integendeel. We hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Daarom schakel je doorgaans regelmatig met de originele ontwikkelaar voor eventuele vragen of feedback.

Neem contact met ons op

Interesse in online oplossingen van Meierij IT? We horen graag van u. Laat een bericht voor ons achter of bel ons even op 0413 - 288 333 en we kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Mocht u ons niet te pakken krijgen, dan bellen we u gewoon even terug.

Door te klikken op '​Bericht verzenden' geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Die kun je hier bekijken.